parallax background

Oferta

Kancelaria świadczy usługi z zakresu pomocy prawnej dla osób fizycznych i prawnych,
w tym dla spółek prawa handlowego, przedsiębiorstw, stowarzyszeń, spółdzielni, fundacji,
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz dla innych osób.

Kancelaria świadczy usługi z zakresu pomocy prawnej dla osób fizycznych i prawnych, w tym dla spółek prawa handlowego, przedsiębiorstw, stowarzyszeń, spółdzielni, fundacji, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz dla innych osób. Jeśli szukają Państwo prawnika w Tczewie i okolicach, zapraszam do kontaktu. Pomoc prawna świadczona jest w zależności od potrzeb Klienta w siedzibie Kancelarii, w miejscu wskazanym przez Klienta, drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Kancelaria zajmuje się:

- doradztwem (porady, konsultacje, analizy, opinie),

- przygotowaniem dokumentów (wnioski, pozwy, pisma przedprocesowe i procesowe, umowy, ugody, regulaminy),

- reprezentacją przed sądami wszystkich instancji oraz organami administracji publicznej i samorządowej,

- sprawami z zakresu prawa karnego, w tym obroną w sprawach karnych,

- sprawami z zakresu prawa cywilnego, reprezentowaniem klientów w sprawach z ich powództwa lub w przypadku, gdy są pozwanymi,

- reprezentowaniem klientów, gdy są wnioskodawcami lub uczestnikami postępowania nieprocesowego.

 

Kancelaria świadczy następujące usługi z zakresu prawa cywilnego:

- sporządza, negocjuje, realizuje i wykonuje umowy cywilnoprawne;

- upomina o wykonanie lub należyte wykonanie zobowiązań oraz dochodzi odsetek i kar umownych;

- ustala treści ksiąg wieczystych, prowadzi sprawy dotyczące zasiedzenia, podziału własności;

- pomaga w realizacji zobowiązań zapisanych w umowach o pracę;

- pomaga w ubieganiu się o odszkodowanie i zadośćuczynienie;

- windykuje należności – wnioski o egzekucję należności, pozwy przeciwegzekucyjne;

- interpretuje zapisy testamentowe, stwierdza nabycie spadku oraz podział spadku.

Więcej informacji na temat usług w zakresie znajdą Państwo w odpowiedniej zakładce. Kancelaria zajmuje się również sprawami z zakresu prawa rodzinnego oraz prawa karnego. Szczegóły znajdują się w odpowiednich zakładkach.

parallax background

Masz pytania lub problem prawny?


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza kontaktowego by przedstawić swoją sprawę.

Zadzwoń lub napisz wiadomość.