parallax background

Regulamin kancelarii

1. Postanowienia ogólne


- Strona internetowa Kancelarii służy wyłącznie do celów informacyjnych.

- Przesłana do Kancelarii informacja, zawiadomienie lub jakiekolwiek inne oświadczenie woli wywiera skutek prawny tylko w sytuacji gdy jest przesłane listem poleconym, przekazane osobiście lub pisemnie za potwierdzeniem odbioru.

- Dopuszcza się możliwość korespondencji w formie elektronicznej pod warunkiem wcześniejszego pisemnego uzgodnienia z Kancelarią sposobu odbioru i potwierdzania korespondencji.


2. Korespondencja z Kancelarią i zamawianie usług


- Szanowny Kliencie – jeżeli chcesz się skontaktować z naszą Kancelarią, prosimy o osobisty kontakt. Warunek ten jest niezbędny z uwagi na pewność zachowania poufności kontaktu i zachowania ustawowej tajemnicy radcowskiej.

- Kliencie, przed przystąpieniem do omawiania swojej sprawy, upewnij się, że rozmawiasz z osobą uprawnioną do kontaktu z Tobą. Szczególnie w przypadku kontaktów telefonicznych lub w innej formie elektronicznej.

- W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia.

- Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem zamówieniem.

- Czas realizacji usługi jest w każdym przypadku uzgadniany indywidualnie.

3. Porada na odległość, zapytania w formie elektronicznej


- Kancelaria Radcy prawnego Roman Małecki nie odpowiada za treści zawarte w materiałach przesłanych przez Klienta i nie udziela porad na odległość.

4. Forma płatności


- Za wykonaną usługę płatność następuje w formie gotówkowej lub przelewem w sposób uzgodniony w umowie, po wystawieniu paragonu lub faktury.
parallax background

Masz pytania lub problem prawny?


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza kontaktowego by przedstawić swoją sprawę.

Zadzwoń lub napisz wiadomość