Pomoc prawna

> Oferta

Kancelaria świadczy usługi z zakresu pomocy prawnej dla osób fizycznych i prawnych, w tym dla spółek prawa handlowego, przedsiębiorstw, stowarzyszeń, spółdzielni, fundacji, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz dla innych osób. Jeśli szukają Państwo prawnika w Tczewie i okolicach, zapraszam do kontaktu. Pomoc prawna świadczona jest w zależności od potrzeb Klienta w siedzibie Kancelarii, w miejscu wskazanym przez Klienta, drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Kancelaria zajmuje się:

 1. doradztwem (porady, konsultacje, analizy, opinie),
 2. przygotowaniem dokumentów (wnioski, pozwy, pisma przedprocesowe i procesowe, umowy, ugody, regulaminy),
 3. reprezentacją przed sądami wszystkich instancji oraz organami administracji publicznej i samorządowej,
 4. sprawami z zakresu prawa karnego, w tym obroną w sprawach karnych,
 5. sprawami z zakresu prawa cywilnego, reprezentowaniem klientów w sprawach z ich powództwa lub w przypadku, gdy są pozwanymi,
 6. reprezentowaniem klientów, gdy są wnioskodawcami lub uczestnikami postępowania nieprocesowego.

Kancelaria świadczy następujące usługi z zakresu prawa cywilnego:

 • sporządza, negocjuje, realizuje i wykonuje umowy cywilnoprawne;
 • Upomina o wykonanie lub należyte wykonanie zobowiązań oraz dochodzi odsetek i kar umownych;
 • ustala treści ksiąg wieczystych, prowadzi sprawy dotyczące zasiedzenia, podziału własności;
 • pomaga w realizacji zobowiązań zapisanych w umowach o pracę;
 • pomaga w ubieganiu się o odszkodowanie i zadośćuczynienie;
 • windykuje należności – wnioski o egzekucję należności, pozwy przeciwegzekucyjne;
 • interpretuje zapisy testamentowe, stwierdza nabycie spadku oraz podział spadku.

Więcej informacji na temat usług w zakresie znajdą Państwo w odpowiedniej zakładce.

Kancelaria zajmuje się również sprawami z zakresu prawa rodzinnego oraz prawa karnego. Szczegóły znajdują się w odpowiednich zakładkach.

 Spytaj o szczegółową ofertę

Twój e-mail nie będzie opublikowany na łamach tej strony www.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości