Odpowiedzialność członków zarządu

Odpowiedzialność członków zarządu

Odpowiedzialność członków zarządu

Czy to prawda, że zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ponosi odpowiedzialność za długi spółki? Czy w przypadku, gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nie zapłaci mi za dostarczony towar lub wykonane usługi, to mogę domagać się zapłaty od członków zarządu?

 
W ogromnym skrócie na obydwa, powyższe pytania można odpowiedzieć twierdząco. Odpowiedzi tak, nie oznaczają prostego przełożenia- spółka nie płaci, to płaci zarząd.
Odpowiedzialność zarządu za długi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest subsydiarna, czyli pomocnicza. Nie można, na przykład pominąć w dochodzeniu spółki i wystąpić, od razu z roszczeniem do członków zarządu. Odpowiedzialność zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością reguluje art. 299 kodeksu spółek handlowych. Przewiduje on konieczność spełnienia następujących przesłanek, aby taka odpowiedzialność była możliwa: Pierwszą przesłanką jest istnienie zobowiązania i musi być ono skonkretyzowane, nie może to być roszczenie. To zobowiązanie powinno być stwierdzone wyrokiem, aktem notarialnym, ugodą sądową, zatwierdzoną listą wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, itp. Drugą przesłanką odpowiedzialności członków zarządu jest bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce. Ta bezskuteczność może wynikać, np. z umorzenia postępowania egzekucyjnego przez komornika z powodu bezskuteczności. Jednakże istnieje jeden warunek, należy wykazać bezskuteczność egzekucji do całego majątku spółki.

 
Warunek bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce nie jest spełniony, gdy egzekucja była prowadzona do części majątku spółki. Na przykład, przeprowadzono tylko egzekucję z rachunku bankowego spółki. Bezskuteczność egzekucji musi dotyczyć całego majątku spółki.

 
Gdy wyżej wymienione warunki zostaną spełnione, to może okazać się, iż członkowie zarządu działając zgodnie z przepisami prawa dochowali należytej staranności i nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Taką możliwość przewiduje paragraf drugi art. 299 kodeksu spółek handlowych. Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, za zobowiązania spółki, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody.

 
Na zakończenie należy podkreślić, że w praktyce członkom zarządów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością jest bardzo trudno uwolnić się od odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Orzecznictwo sądów jest bardzo rygorystyczne i w ogromnej większości przypadków dochodzenie należności od członków zarządu jest skuteczne. Uregulowanie art. 299 kodeksu spółek handlowych, jest bardzo skuteczne dla wierzycieli. Jeżeli powództwo wierzyciela zostanie oddalone, to w większości przypadków spowodowane to jest niewłaściwym działaniem wierzyciela. Polega to najczęściej na zbyt późnym dochodzeniu należności, niekonsekwencji i traktowaniu drogi sądowej jako ostateczności. Prawo daje dużo możliwości wierzycielowi i najczęściej problem polega na tym, że nie korzysta on z nich.

 
W tym miejscu, po raz kolejny narzuca się stwierdzenie, iż osoba dokonująca czynności prawnej powinna najpierw zbadać sytuację od strony prawnej, na przykład zasięgnąć porady prawnej, a dopiero tak przygotowana składać swoje oświadczenie woli i podejmować działania.

Kancelaria Prawna Roman Małecki
Kancelaria Prawna Roman Małecki
Świadczę usługi w Tczewie i okolicach. Zostałem wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku pod nr Gd/Gd/ 2553. Telefon: +48 601 691 844.   E-mail: kancelaria@maleckikancelaria.pl
Kancelaria Małecki
Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.
Więcej informacji