Regulamin Kancelarii

> > Regulamin Kancelarii

1. Postanowienia ogólne

  1. Strona internetowa Kancelarii służy wyłącznie do celów informacyjnych.
  2. Przesłana do Kancelarii informacja, zawiadomienie lub jakiekolwiek inne oświadczenie woli wywiera skutek prawny tylko w sytuacji gdy jest przesłane listem poleconym, przekazane osobiście lub pisemnie za potwierdzeniem odbioru.
  3. Dopuszcza się możliwość korespondencji w formie elektronicznej pod warunkiem wcześniejszego pisemnego uzgodnienia z Kancelarią sposobu odbioru i potwierdzania korespondencji.

2. Korespondencja z Kancelarią i zamawianie      usług.

  1. Szanowny Kliencie – jeżeli chcesz się skontaktować z naszą Kancelarią, prosimy o osobisty kontakt. Warunek ten jest niezbędny z uwagi na pewność zachowania poufności kontaktu i zachowania ustawowej tajemnicy radcowskiej.
  2. Kliencie, przed przystąpieniem do omawiania swojej sprawy, upewnij się,  że rozmawiasz z osobą uprawnioną do kontaktu z Tobą. Szczególnie w przypadku kontaktów telefonicznych lub w innej formie elektronicznej.
  3. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia.
  4. Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem zamówieniem.
  5. Czas realizacji usługi jest w każdym przypadku uzgadniany indywidualnie.

3. Porada na odległość, zapytania w formie elektronicznej

  1. Kancelaria Radcy prawnego Roman Małecki nie odpowiada za treści zawarte w materiałach przesłanych przez Klienta i nie udziela porad na odległość.

5. Forma płatności

  1. Za wykonaną usługę płatność następuje w formie gotówkowej lub przelewem w sposób uzgodniony w umowie, po wystawieniu paragonu lub faktury.