Regulamin Kancelarii

1. Postanowienia ogólne

 1. Strona internetowa Kancelarii służy wyłącznie do celów informacyjnych.
 2. Przesłana do Kancelarii informacja, zawiadomienie lub jakiekolwiek inne oświadczenie woli wywiera skutek prawny tylko w sytuacji gdy jest przesłane listem poleconym, przekazane osobiście l;ub pisemnie za potwierdzeniem odbioru.
 3. Dopuszcza się możliwość korespondencji w formie elektronicznej pod warunkiem wcześniejszego, pisemnego  uzgodnienia z Kancelarią sposobu odbioru i potwierdzania korespondencji.

2. Korespondencja z Kancelarią i zamawianie      usług.

 1. Szanowny Kliencie jeżeli chcesz się skontaktować z naszą Kancelarią, prosimy o osobisty kontakt. Warunek ten jest niezbędny z uwagi na pewność zachowania poufności kontaktu i zachowania ustawowej tajemnicy radcowskiej.
 2. Kliencie przed przystąpieniem do omawiania swojej sprawy, upewnij się,  że rozmawiasz z osobą uprawnioną do kontaktu z Tobą. Szczególnie w przypadku kontaktów telefonicznych lub w innej formie elektronicznej
 3. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia, który dostępny jest po zarejestrowaniu się i założeniu konta w systemie Sklepu Internetowego Drukarni Vipro, dostępnym pod adresem internetowym http://www.vipro.pl/.
 4. Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem zamówieniem.
 5. Zamówienia w Sklepie Internetowym Drukarni Vipro składać można w każdym czasie.
 6. Czas realizacji usługi jest liczony od momentu akceptacji plików i wysłania formularza zamówienia do realizacji zamówienia przez Drukarnię Vipro. Czas realizacji podajemy licząc tylko dni robocze. Dzień złożenia zamówienia jest dniem zerowym w przypadku złożenia zamówienia w godzinach 00:00-15:59, natomiast w przypadku złożenia zamówienia w godzinach 16:00-23:59, dzień zerowy rozpoczyna się następnego dnia.
 7. Celem rozpoczęcia procedury realizacji zlecenia należy: dla każdego zlecenia wybrać specyfikację, wgrać plik zawierający materiały do druku oraz dokonać płatności.
 8. Terminy realizacji zleceń przypisane są poszczególnym rodzajom produktów dostępnych w Sklepie Internetowym Drukarni Vipro.

3.

4. Porada na odległość, zapytania w formie elektronicznej.

 1. Drukarnia Vipro nie odpowiada za treści zawarte w materiałach przesłanych przez klienta.
 2. Drukarnia Vipro nie ponosi odpowiedzialności za błędy w dostarczonych przez klienta materiałach, jak również za dostarczenie materiałów niezgodnych ze specyfikacją dostępną na stronie sklepu Vipro, a tym samym za powstałe błędy w druku, będące ich następstwem. Tym samym zaakceptowanie przez Zamawiającego materiałów obarczonych błędami nie podlega reklamacji i podlega realizacji w zaakceptowanej przez Zamawiającego formie.
 3. Drukarnia Vipro nie ponosi odpowiedzialności za wgrane do systemu pliki graficzne. Po okresie 3 miesięcy pliki przesłane na serwer Sklepu Internetowego Drukarni Vipro są automatycznie usuwane.

5. Forma płatności

 1. Za wykonaną usługę płatność następuje w formię gotówkowej lub przelewem w sposób uzgodniony w umowie, po wystawieniu paragonu lub faktury.
 2. Koszty odbioru Zamówienia:
 3. – przy płatności „przelewem” – bez dodatkowych kosztów
  – przy płatności „za pobraniem” – 12,30 zł brutto