Czy sąd może odebrać prawo jazdy na zawsze?

Prawo jazdy

Czy sąd może odebrać prawo jazdy na zawsze?

Zakaz prowadzenia pojazdów jest jednym ze środków karnych przewidzianych w kodeksie karnym. Sąd może orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych bądź ograniczyć zakaz jedynie do niektórych z nich.

Niniejsza kara stosowana jest w stosunku do osób skazanych za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, a w szczególności w stosunku do nietrzeźwych kierowców, osób prowadzących pod wpływem środków odurzających oraz osób, które zbiegły z miejsca wypadku. Co do zasady omawiany środek karny zasądzany jest w latach na okres od roku do lat 15.

Ustawodawca przewidział jednak kilka sytuacji wyjątkowych, w których możliwe jest orzeczenie zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze. Zaostrzona kara grozi m.in. za sprowadzenie katastrofy bądź niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, której następstwem jest śmierć bądź ciężki uszczerbek na zdrowiu innej osoby. Zaostrzone przepisy znajdą zastosowanie również w sytuacji, kiedy sprawca wypadku, którego następstwem było uszkodzenie ciała innej osoby, znajdował się pod wpływem alkoholu, środka odurzającego bądź uciekł z miejsca wypadku.

Zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze może zostać orzeczony także w przypadku recydywy, a więc ponownego skazania osoby prowadzącej pojazd, która dopuściła się przestępstwa zagrożonego zaostrzonym wymiarem kary.

Podstawa prawna: Kodeks Karny (Dz.U. z 1997 Nr 88, poz. 553 z późn. zm)

Kancelaria Prawna Roman Małecki
Kancelaria Prawna Roman Małecki
Świadczę usługi w Tczewie i okolicach. Zostałem wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku pod nr Gd/Gd/ 2553. Telefon: +48 601 691 844.   E-mail: kancelaria@maleckikancelaria.pl
Kancelaria Małecki
Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.
Więcej informacji