Author: demo

pozbawienie-wladzy-rodzicielskiej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Przesłanki. Postępowanie. Skutki Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy wskazuje w art 111 trzy przesłanki uzasadniające pozbawienie rodzica władzy rodzicielskiej. Pierwszą przesłankę stanowi trwała przeszkoda w...
rodzina-dom-prawdziwe-historie-starania-o-dziecko-ARTICLE_MAIN-45397

Przestępstwo naruszenia miru domowego

Przestępstwo naruszenia miru domowego Mir domowy, czyli wolność niezakłóconego korzystania z domu, mieszkania czy innego lokalu, jest dobrem chronionym przez przepisy prawa karnego. Przestępstwo...
testament

Rodzaje testamentów cz. 2

Rodzaje testamentów cz 2 Testamenty szczególne Wyodrębnienie przez ustawodawcę katalogu testamentów szczególnych podyktowane jest koniecznością wyjścia naprzeciw skomplikowanym sytuacjom życiowym, które nie zawsze pozwalają...
spadek

Rodzaje testamentów

Rodzaje testmentów cz 1 Testamenty zwykłe W polskim ustawodawstwie wyróżniamy dwie grupy testamentów: zwykłe i szczególne. Do kategorii zwykłych zaliczamy testament własnoręczny (holograficzny), notarialny...
Stalking

Stalking

Stalking   Każdy musiał już kiedyś słyszeć pojęcie „stalkingu”. Jednak gdzie kończy się uczucie, a zaczyna stalking? Sposób zachowania osoby uprawiającej stalking, określanej jako...
Kancelaria Tczew

Dziedziczenie małżonka

Dziedziczenie małżonka Mimo że prawo spadkowe umożliwia spadkodawcy wskazanie następców prawnych w testamencie, częstszym tytułem dziedziczenia jest w praktyce ustawa. Kodeksowe reguły dziedziczenia ustawowego...
Kancelaria Tczew

Alimenty na rzecz byłego małżonka

Alimenty na rzecz byłego małżonka Rozwód jest zdarzeniem, które prawie zawsze wywiera wpływ na sytuację majątkową małżonków. W wyroku rozwodowym na żądanie jednego z...