Daily Archives: 22 stycznia 2019

pozbawienie-wladzy-rodzicielskiej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Przesłanki. Postępowanie. Skutki Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy wskazuje w art 111 trzy przesłanki uzasadniające pozbawienie rodzica władzy rodzicielskiej. Pierwszą przesłankę stanowi trwała przeszkoda w...