Monthly Archives: Styczeń 2019

pozbawienie-wladzy-rodzicielskiej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej. Przesłanki. Postępowanie. Skutki Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy wskazuje w art 111 trzy przesłanki uzasadniające pozbawienie rodzica władzy rodzicielskiej. Pierwszą przesłankę stanowi...